KREAFONBOKEN.SE
Marknadsföring och kommunikation i Sociala Medier

Författare: Lena Carlsson
Förlag: Kreafon
Bandtyp: Inbunden Språk: Svenska
Utgiven: 2009 Antal sidor: 160
Upplaga: 1 ISBN: 978-91-633-5321-5

bokus adlibris

Marknadsföring och kommunikation i Sociala Medier

Bloggar, Twitter, Facebook, wikis, YouTube? Vad är egentligen sociala medier och hur kan företag och organisationer dra nytta av dem för PR, varumärkesbyggande, reklam och annan kommunikation? På ett lättbegripligt sätt ger boken en introduktion i de sociala mediernas värld och nya sätt att kommunicera i en tid då reklamtrötthet och informationsöverflöd kräver nya vägar.

Boken presenterar övergripande förändringar och nya förutsättningar för marknadsföring och kommunikation. Dessutom visas praktiska exempel på hur nuvarande plattformar kan användas. Begrepp som wiki, widget och mikroblogg förklaras och flera företag berättar om sina erfarenheter. Avslutande kapitel behandlar strategiskt arbete och juridiska riktlinjer.

Både små och stora företag medverkar i boken och berättar om sitt arbete med sociala medier, däribland Lindex, Lantmännen, Mandel, Icehotel, Nordic Medical Advisor och Stena Line.

Kort sagt, boken ger dig en inblick i hur sociala medier kan användas för att bygga relationer, stärka varumärket och skaffa konkurrensfördelar.

Provbläddra:

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier

Innehållsförteckning:
Kapitel 1 – Vad är sociala medier?
Sociala medier – mötesplatser
Kan medier vara sociala?
Sociala medier – en fluga?
Kapitel 2 – Sociala medier och användarna?
Varför och hur använder vi sociala medier?
Olika typer av användare
Kapitel 3 – Traditionell kommunikation och avbrytande reklam
Traditionell PR
Reklamtrötthet och informationsöverflöd kräver nya vägar
Kapitel 4 – Nya sätt att kommunicera och marknadsföra
Mun till mun
Sociala medier – en del av helheten
Kapitel 5 – Sociala medier till nytta för företag och organisationer
Omvärldsbevakning
Ökad synlighet
Direktkontakt med omvärlden
PR
Pressrum, nyhetsrum, social media newsroom
Rekrytering
Problemlösare och internkommunikation
Kunden i fokus
Varumärkesbyggande och positionering
Kampanjer
Kapitel 6 – Inspiration & tips
Att starta en företagsblogg
Att mikroblogga
Tre företag berättar
Facebook
Smått & gott
Kapitel 7 – Vad kostar kalaset och hur mäter man nyttan?
Sociala medier kräver ingen stor budget
Det kostar tid – och engagemang
Att mäta effekt
Kapitel 8 – Framgångsfaktorer
Bäddat för framgång
Att hitta och engagera eldsjälarna
Externa resurser
Att hitta och lära känna de tänkta användarna – och anpassa innehållet
Minska risken för negativa skriverier
Skapa en publik
Kapitel 9 – En skeptikers funderingar
Kan inte öppenhet skada företaget
Tänk om vi tappar kontrollen över vårt varumärke?
Business to business och sociala medier?
Dialog är överskattat?
Är det egentligen inte bara slöseri med tid och pengar?
Hur ska vi hinna med allt?
Tänk om någon skriver illa om företaget?
Sociala medier passar inte alla
Kapitel 10 – Hur kommer man igång?
Strategi – En planerad väg mot mål
Förberedelser
Målformulering
Tänkta användare
Anpassat innehåll
Val av medier och aktiviteter
Implementering och praktiskt arbete
Uppföljning och utvärdering
Kapitel 11 – Juridiska riktlinjer
Personuppgiftslagen
Publicering med hänsyn till PuL
Informera om PuL
BBS-lagen
Upphovsrätt, varumärken, marknadsföringssed med mera
Creative Commons
Glöm inte att berätta om kakorna
Några frågor till juristen
Kapitel 12 – Egna riktlinjer
Företagsbloggpolicy – internt bruk
Företagsbloggpolicy – externt bruk
Bloggpolicy för anställda
Fortsättning följer – Vad händer sedan?
Ordlista & källor